środa, 26 października 2016

Ściągawka przemówień z czasów PRL

Podobno ściągawka pochodzi z "Polityki" z 1978 roku. Jej twórcą podobno był Urban. Dowolne zdanie z rubryki I należy połączyć z dowolnym zdaniem z rubryki II, III i IV, a otrzyma się przemówienie na dowolną okazję. Ilość możliwych kombinacji wynosi 10000 i wystarczy na 40 godz. przemówień:


I
II
III
IV
koleżanki i koledzy
realizacja nakreślonych zadań programowych
zmusza nas do przeanalizowania
istniejących warunków administracyjno-finansowych.
z drugiej strony
zakres i miejsce szkolenia kadr
spełnia istotną rolę w kształtowaniu
dalszych kierunków rozwoju.
podobnie
stały wzrost ilości i zakres naszej aktywności
wymaga sprecyzowania i określenia
systemu powszechnego  uczestnictwa
nie zapominajmy jednak, że
aktualna struktura organizacji
pomaga w przygotowaniu i realizacji
postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizację
w ten sposób
nowy model działalności organizacji
zabezpiecza udział szerokiej grupie w kształtowaniu
nowych propozycji
praktyka dnia codziennego dowodzi, że
dalszy rozwój różnych form działalności
spełnia ważne zadanie w wypracowaniu
kierunków postępowego wychowania
wagi i znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej udowadniać, ponieważ
stałe zabezpieczenia informacyjno-propagandowe naszej działalności
umożliwia w większym stopniu tworzenie
systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom
różnorakie i bogate doświadczenia
wzmocnienie i rozwijanie struktur
powoduje docenienie wagi
odpowiednich warunków aktywizacji
troska organizacji, a szczególnie
konsultacja z szerokim aktywem
przedstawia interesującą próbę sprawdzenia
modelu rozwoju
wyższe założenia ideowe, a także
rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw
Pociąga z sobą proces wdrażania i unowocześnienia
fora oddziaływania


 

0 komentarze:

Prześlij komentarz

.