niedziela, 7 czerwca 2015

JOW-y wg mnie


Na dzień dzisiejszy Polska dzieli się na 16 województw, 314 powiatów i 2 478 gmin. W Sejmie jest 460 miejsc a w Senacie 100. Podział na okręgi wyborcze powinien być taki aby każdy z nich zawierał prawie taką samą liczbę osób. Kandydować z danego okręgu powinni natomiast mieć prawo tylko mieszkańcy tegoż. Czyli koniec z przywożeniem kogoś w teczce, jak teraz ma to miejsce. To oczywiście wymusi aktywność każdej partii w terenie, blisko wyborcy. I spowoduje posłanie na zieloną trawkę prawie wszystkich dotychczasowych polityków, którzy traktują to jak zawód. Ci co wygrają w lokalnych wyborach bedą dbali o lokalne interesy i społeczności z których się wywodzą.

Zwycięska partia tworzy rząd, sama albo w koalicji, czyli tak jak dotąd.

A jeśli chodzi o Senat, to proponował bym zorganizować go na wzór brytyjskiej Izby Lordów, gdzie senatorowie byli by delegowani ale nie przez partie.

Finansowanie partii z budżetu powinno być całkowicie zniesione.

Mnie się podoba taki system JOW-ów jaki przedstawiłem, bo całkowicie zmienia układ sił politycznych. Jednak władza Sejmu nie powinna być całkowita. Funkcję kontrolną powinien sprawować Senat, który również miałby zdolność ustawodawczą.

Krytycy brytyjskiego systemu nie mają racji, bo jest to po prostu inny system wyborczy. Bo nie chodzi o to jakie jest poparcie dla danej partii w skali kraju tylko w danym okręgu. To wg mnie bardziej sprawiedliwe i demokratyczne.

Jeżeli chodzi o uprawnienia Prezydenta RP, to cofnął bym się do tego co było za Wałęsy. Po prostu stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Obrony Narodowej obsadza Prezydent. On też prowadzi aktywną politykę zagraniczną i dba o bezpieczeństwo narodowe; jest też Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Rząd natomiast zajmuje się ekonomią gospodarką i sprawami społecznymi.

Tak ja bym to widział, a jak bedzie - czas pokaże.

Oczywiście w czymś się mogę mylić, albo jakieś rozwiązania były by lepsze, więc jestem otwarty na dyskusję.

Mind Service, 7 czerwiec 2015

____________________________________________
Grafika pochodzi ze strony http://jednomandatowe.pl/

0 komentarze:

Prześlij komentarz

.